Icke-vald bildyta

GDPR

Information till berörda om hur Målerifakta AB behandlar personuppgifter enligt GDPR

Målerifakta AB agerar på direkt uppdrag från Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet och i enlighet med Kollektivavtal för Måleriyrket som tecknats mellan parterna. Därför är ett separat personuppgiftsbiträdesavtal mellan ert företag och Målerifakta inte aktuellt.

Målerifakta behandlar personuppgifter om era anställda inom kollektivavtalet för sitt uppdrag att - allt ackordsarbete skall uppmätas av Målerifakta AB. Alla Måleriföretag/arbetsgivare som har tecknat ovan nämnda kollektivavtal är också skyldiga att ge de personuppgifter som gör det möjligt för Målerifakta att fullgöra sitt åtagande. Målare/arbetstagare som arbetar inom kollektivavtalet är också skyldiga att ge Målerifakta de uppgifter som Målerifakta behöver för att fullgöra uppdraget.

Dataskyddsombud kan kontaktas via mail: gdpr@malerifakta.se

Beställ mätuppdrag och få ackordsräkningar på webben!

Cookies på webbplatsen

Anonym

Alla som besöker en webbplats som använder cookies (kakor) måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad de används till och hur man kan välja bort dem. Här berättar vi om hur cookies används på Malerifakta.se Genom att klicka på knappen "jag förstår" godkänner du våra villkor om cookies.

OM OSS

Vi tar fram underlag för korrekta målarlöner och möjliggör för måleriföretag att öka sin effektivitet och konkurrenskraft. Våra tjänster är alltid tillgängliga på webben och våra mätare finns till hands för att hjälpa och utbilda våra kunder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev