Underhåll pågår

Servicefönster

Webbplatsen fungerar inte under tiden.

Icke-vald bildyta

Om Målerifakta

Målerifaktas målsättning är att erbjuda branschens företag och medarbetare en heltäckande service och utveckla tjänster som bygger på erfarenhet och behov. Vi erbjuder kompetens inom aktuella arbetsområden som bidrar till att höja branschens anseende och status. Målerifakta startades 1977 och idag arbetar runt 50 mätare på cirka 25 kontor med att hjälpa våra kunder.

Vårt uppdrag och organisation

Vi har Måleriföretagen i Sverige och Byggnads uppdrag att genom mätning och administrativ behandling av mätningsunderlagen snabbt ta fram ett korrekt underlag för uträkning av ackordslöner - ackordsmätning.

Utöver arbetet med ackordsmätning så utbildar vi måleriföretagen i att göra korrekta ekonomiska planer för sina uppdrag.

⇨ Läs mer om vår styrelse och organisation

VÅRA ÄGARE

⇨ Byggnadslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

⇨ Måleriföretagen i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vårt miljöansvar

Målerifakta arbetar aktivt för att i så stor utsträckning som möjligt verka för en bättre miljö och minimera vår negativa miljöpåverkan. Vi är stolta över våra kvalitets och produktionsdokument som gör att vi uppfyller uppsatta krav när det gäller miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Dessutom innebär det att vi aktivt arbetar för att ständigt förbättra oss.

Några exempel på vårt miljöarbete:

  • Vid val av produkter och tjänster ska vi välja miljövänliga alternativ så långt det är möjligt inom ekonomisk rimlighet.
  • Vi ska sortera allt vårt avfall för återvinning eller återanvändning.
  • Vi för statistik över vår drivmedelsförbrukning.
  • Vi byter successivt ut våra fordon till miljövänliga fordon.
  • Vi ökar löpande vår kunskap och medvetenhet om miljöfrågor hos alla anställda för att minska slöseriet av ändliga resurser.
  • Vi ska följa gällande lagar, förordningar och lokala föreskrifter.
  • Vi arbetar aktivt för att minska pappersutskrifter.

Vår arbetsmiljö:

Målerifakta är en part, i ett större sammanhang, som hela tiden arbetar med målsättningen att uppnå ständiga förbättringar gentemot er kunder, och samtidigt erbjuda vår personal hög trivsel på arbetsplatsen.

Genom att göra alla medarbetare delaktiga i sitt arbete, bidrar det till att utveckla våra arbetsmetoder, vår kunskap, kompetens och vår inställning. Deltaktighet skapar engagemang, trivsel och ett ansvarsfullt arbete.

Bild
VÅRA KUNDLÖFTEN

Erfarna, Nära och Ansvarsfulla är Målerifaktas kundlöften som genomsyrar vårt dagliga arbete i all kundkontakt med kund. Genom våra kundlöften kan vi ge bättre service till våra kunder och skapa förutsättningar för ständiga förbättringar.

Erfarna - Vi ska med vår kunskap och erfarenhet utföra tjänster med hög kvalitet.

Nära -Vi skall vara lätta att nå, lätta att förstå och ha hög tillgänglighet.

Ansvarsfulla - Vi ska med engagemang och pålitlighet ta ansvar för vårt utförande av tjänster.

VÅRA INTERNA VÄRDEORD -

Trygg, Inkluderande, Engagerande och Samarbete.

Värdeorden har arbetats fram tillsammans i delaktighet och med ett stort engagemang under en lång tid. Arbetet med att leva och andas våra värdeord i vardagen är en pågående process som vi arbetar med varje dag.

Beställ mätuppdrag och få ackordsräkningar på webben!

Cookies på webbplatsen

Anonym

Alla som besöker en webbplats som använder cookies (kakor) måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad de används till och hur man kan välja bort dem. Här berättar vi om hur cookies används på Malerifakta.se Genom att klicka på knappen "jag förstår" godkänner du våra villkor om cookies.

OM OSS

Vi tar fram underlag för korrekta målarlöner och möjliggör för måleriföretag att öka sin effektivitet och konkurrenskraft. Våra tjänster är alltid tillgängliga på webben och våra mätare finns till hands för att hjälpa och utbilda våra kunder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev