Målerifakta

Kurs i kalkylering

Kalkylering är sannolikt den viktigaste kunskapen i ett måleriföretag. En bristfällig kalkylering kan orsaka måleriföretaget många problem och ytterst ge ekonomiska konsekvenser. Kalkylen tjänar också som ett instrument för taktiska beslut och utvecklar ditt affärsmannaskap.


Under omarbetning

Om oss

Vi tar fram underlag för korrekta målarlöner och möjliggör för måleriföretag att öka sin effektivitet och konkurrenskraft. Våra tjänster är alltid tillgängliga på webben och våra mätare finns till hands för att hjälpa och utbilda våra kunder.

Kontakt

Besöksadress: Ringvägen 100

Postadress: Box 17144

104 62 Stockholm

Telefon 08-442 49 30

 Support

Vi hjälper dig gärna med frågor om mätningsuppdrag som hanteras på webbplatsen.


Frågor och svar

Om webbplatsen

Kontakta support