Målerifakta
false


Information om förändringar i arbetsflödet på Målerifakta

Som ett led i att förbättra och effektivisera Målerifaktas IT-struktur (Målerifakta.se, Måleriportalen och Lärlingsportalen) har en genomlysning av systemens funktionalitet, arkitektur och standard gjorts samtidigt som kvalitativa intervjuer genomförts.

Måleriföretag (arbetsledare/chefer), målare, mätare och rapportörer har intervjuats för att förstå hur vardagen med ett eller flera av Målerifaktas system ser ut och vad användare egentligen behöver och vill ha. Resultatet av genomlysningen och intervjuerna ska utmynna i ett underlag för upphandling av nya systemlösningar som bättre möter behoven hos användare och intressenter.

I genomlysningen framkom ett antal utvecklingsområden bland annat ett som vi valt att börja jobba med direkt. Det handlar om brister i kontroller och transparens kring underlag i huvudlönesystemet. Detta skulle teoretiskt kunna innebära att parterna i huvudlönesystemet skulle kunna manipulera systemet med oriktig data.

Vi vill givetvis att huvudlönesystemet ska var transparent, tryggt och enkelt att jobba i, därför kommer vi genomföra kort- och långsiktiga förändringar i hur vi jobbar. Tanken är inte att detta ska påverka er kunder men vi vill ändå informera om det. På kort sikt kommer vi att ändra flödet på Målerifakta genom att införa granskning av räkningar innan dessa skickas ut. Detta kan innebära att det kan ta lite längre tid för en räkning att skickas till er.

Parallellt med detta arbetar vi på en teknisk lösning som ska vara säker och smidig för alla parter.

Jag finns självklart tillgänglig för frågor eller synpunkter.

Med vänlig hälsning

Charlotta Tillbom, VD Målerifakta

Cookies på webbplatsen

Anonym

Alla som besöker en webbplats som använder cookies (kakor) måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad de används till och hur man kan välja bort dem. Här berättar vi om hur cookies används på Malerifakta.se Genom att klicka på knappen "jag förstår" godkänner du våra villkor om cookies.

Om oss

Vi tar fram underlag för korrekta målarlöner och möjliggör för måleriföretag att öka sin effektivitet och konkurrenskraft. Våra tjänster är alltid tillgängliga på webben och våra mätare finns till hands för att hjälpa och utbilda våra kunder.

Support

Vi hjälper dig gärna med frågor om mätningsuppdrag som hanteras på webbplatsen.


Frågor och svar

Om webbplatsen

Kontakta support

Kontakt

Besöksadress: Skeppsbron 40, 11130 Stockholm

Postadress: Box 3618, 10359 Stockholm

Telefon: 08-442 49 30