Målerifakta

  • Målerifakta
  • | [2013-09-05] Varför får jag som målare inte längre ackordsräkning på papper?

  • Målerifakta
  • | [2013-09-05] Varför får jag som målare inte längre ackordsräkning på papper?

Varför får jag som målare inte längre ackordsräkning på papper?

Målerifakta har av flera skäl valt att sluta med pappersutskrifter:

  • Ökad snabbhet i leveransen till mottagaren
  • Samtliga målare i ackordslaget får del av ackordsräkningen, inte bara som tidigare, lagbasen
  • Anpassning till dagens gängse arbetssätt (exempelvis Internetbanker, försäkringsbolag etc etc)
  • Miljöaspekter. Digital leverans är mer miljömässigt än utskrift på papper och transport till mottagaren

Om oss

Vi tar fram underlag för korrekta målarlöner och möjliggör för måleriföretag att öka sin effektivitet och konkurrenskraft. Våra tjänster är alltid tillgängliga på webben och våra mätare finns till hands för att hjälpa och utbilda våra kunder.

Kontakt

Besöksadress: Ringvägen 100

Postadress: Box 17144

104 62 Stockholm

Telefon 08-442 49 30

 Support

Vi hjälper dig gärna med frågor om mätningsuppdrag som hanteras på webbplatsen.


Frågor och svar

Om webbplatsen

Kontakta support