Målerifakta

Miljö och kvalitet

Målerifakta arbetar aktivt för att i så stor utsträckning som möjligt verka för en bättre miljö och minimera vår negativa miljöpåverkan.

Vi är mycket stolta över våra kvalitets och produktionsdokument som gör att vi uppfyller uppsatta krav när det gäller miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Dessutom innebär det att vi aktivt arbetar vidare med att ständigt förbättra oss.

Miljö

Några av de åtgärder vi gör för att minska våra negativa miljöpåverkan är;

 

  • vid val av produkter och tjänster skall vi välja miljövänliga alternativ så långt det är möjligt inom ekonomisk rimlighet.
  • vi skall sortera allt vårt avfall för återvinning eller återanvändning.
  • vi för statistik över vår drivmedelsförbrukning.
  • löpande ökar vi vår kunskap och medvetande om miljöfrågor hos alla anställda för att minska slöseriet av ändliga resurser.
  • vi ska följa gällande lagar, förordningar och lokala föreskrifter.
  • vi arbetar aktivt för att minska pappersutskrifter.

Vår arbetsmiljö

Genom att göra alla medarbetare delaktiga bidrar det till att utveckla våra arbetsmetoder, vår förmåga och vår attityd så att vi alla blir engagerade och motiverade och ansvarsfulla i arbetet.

Målerifakta är en part, i ett större sammanhang, som hela tiden arbetar med målsättningen att uppnå ständiga förbättringar gentemot er kunder, och samtidigt erbjuda vår personal hög trivsel på arbetsplatsen.Som en grundinställning finns våra värderingar, som vi bär med oss i vårt dagliga arbete såväl internt som i all kontakt med våra kunder. Läs mer om våra värderingar

Få vårt nyhetsbrev!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och passa även på att läsa våra tidigare utskick.

Våra tjänster

Under våra tjänster kan du läsa mer om hur det fungerar och vad våra kunder berättar.

Om oss

Vi tar fram underlag för korrekta målarlöner och möjliggör för måleriföretag att öka sin effektivitet och konkurrenskraft. Våra tjänster är alltid tillgängliga på webben och våra mätare finns till hands för att hjälpa och utbilda våra kunder.

Kontakt

Besöksadress: Ringvägen 100

Postadress: Box 17144

104 62 Stockholm

Telefon 08-442 49 30

 Support

Vi hjälper dig gärna med frågor om mätningsuppdrag som hanteras på webbplatsen.


Frågor och svar

Om webbplatsen

Kontakta support