Målerifakta

Våra värdeord

Erfarna, nära och ansvarsfulla är Målerifaktas värdeord vilka utgör vår grund och en viktig del av vår företagskultur. Våra värderingar bär vi med oss i vårt dagliga arbete i all kontakt med våra kunder men även internt. Genom att leva efter våra värderingar kan vi ge bättre service till våra kunder och skapa förutsättningar för ständiga förbättringar.


Erfarna


Vi ska med vår kunskap och erfarenhet utföra tjänster med hög kvalitet

Nära


Vi skall vara lätta att nå, lätta att förstå och ha hög tillgänglighet

Ansvarsfulla


Vi ska med engagemang och pålitlighet ta ansvar för vårt utförande av tjänster

Om oss

Vi tar fram underlag för korrekta målarlöner och möjliggör för måleriföretag att öka sin effektivitet och konkurrenskraft. Våra tjänster är alltid tillgängliga på webben och våra mätare finns till hands för att hjälpa och utbilda våra kunder.

Kontakt

Besöksadress: Ringvägen 100

Postadress: Box 17144

104 62 Stockholm

Telefon 08-442 49 30

 Support

Vi hjälper dig gärna med frågor om mätningsuppdrag som hanteras på webbplatsen.


Frågor och svar

Om webbplatsen

Kontakta support