Målerifakta

Vår organisation

Målerifaktas organistation

Vi som jobbar på huvudkontoret

Styrelse

Målerifakta AB:s styrelse består av fem ledamöter och två suppleanter.
Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet (Sv.M) representeras av vardera två ledamöter och en suppleant Målerifakta representeras av en ledamot och tillika personalrepresentant. Målerifakta är föredragande på styrelsemöten.

Läs mer om vår styrelse

Om oss

Vi tar fram underlag för korrekta målarlöner och möjliggör för måleriföretag att öka sin effektivitet och konkurrenskraft. Våra tjänster är alltid tillgängliga på webben och våra mätare finns till hands för att hjälpa och utbilda våra kunder.

Kontakt

Besöksadress: Ringvägen 100

Postadress: Box 17144

104 62 Stockholm

Telefon 08-442 49 30

 Support

Vi hjälper dig gärna med frågor om mätningsuppdrag som hanteras på webbplatsen.


Frågor och svar

Om webbplatsen

Kontakta support