Målerifakta

Fler vill ha besök av informatörer


Fler vill ha besök av informatörer
Enligt Målerifaktas nyligen genomförda undersökning vill fler måleriföretag ha besök av Målerifaktas informatörer. John Falk är informatör i Stockholms och Gotlands län. Han berättar om företagens funderingar och ett mycket vanligt missförstånd.


Hur går ett besök till?
Ibland är det bara jag som informatör och ibland även en mätare, kanske den som brukar mäta åt företaget. Vi utgår alltid från företagets behov och kunskaper, men oftast innebär det att jag visar hur Målerifaktas hemsida fungerar, presenterar våra tjänster med inloggning, den digitala beställningen, effektkollen och AMA HUS, vilken alltid är mycket uppskattad.


Vilka är de vanligaste frågorna du får?
Frågorna kan handla om allt från ackordsräkningar till våra nyheter och digitala verktyg. Men många vill gärna få förtydligande angående specifika ackordsräkningar. Jag upplever också att det är många som gärna skulle vilja börja mäta, men känner att de har för dålig koll på ackordssystemet och inte vet hur de ska komma igång.


Vad kan ni stötta målare och målarmästare med?
Vi kan informera om allt från de enklaste grunderna i ackordsmätning till överkurs. Men kontaktar man en mätare så finns alltid nödvändig kompetens.


När bör ni kontaktas inför en mätning?

Beställ mätningen så tidigt som möjligt, så att vi kan planera och komma när målarna är på plats.


Finns det några missförstånd som du ofta stöter på?
Arbetsgivare tror ofta att mätningen måste vara på målarens initiativ, men så är det inte.  I avtalet står det att om ena parten vill mäta så ska det göras. Om en arbetsgivare vill mäta är det bara att kontakta oss. Det går ju också bra att mäta även om målarna inte jobbar på ackord. Ibland är det bra att ha referensramar.


Kostar det något att boka in ett möte med Målerifaktas informatörer?
Nej, Målerifaktas kostnader täcks som bekant av mätningsavgiften.


När ska man ringa någon av Målerifaktas informatörer?
När man som arbetsgivare vill hitta ett effektivare sätt att jobba.


John Falk, informatör i Stockholm och på Gotland

Om oss

Vi tar fram underlag för korrekta målarlöner och möjliggör för måleriföretag att öka sin effektivitet och konkurrenskraft. Våra tjänster är alltid tillgängliga på webben och våra mätare finns till hands för att hjälpa och utbilda våra kunder.

Kontakt

Besöksadress: Ringvägen 100

Postadress: Box 17144

104 62 Stockholm

Telefon 08-442 49 30

 Support

Vi hjälper dig gärna med frågor om mätningsuppdrag som hanteras på webbplatsen.


Frågor och svar

Om webbplatsen

Kontakta support