Målerifakta

  • Målerifakta
  • | [2008-04-15] Hur många arbetsdagar har Målerifakta på sig att leverera ackordsräkningen?

  • Målerifakta
  • | [2008-04-15] Hur många arbetsdagar har Målerifakta på sig att leverera ackordsräkningen?

Hur många arbetsdagar har Målerifakta på sig att leverera ackordsräkningen?

Enligt målarnas kollektivavtal inom tio arbetsdagar efter ackordets färdigställande och efter det att tidsuppgifter lämnats in, samt under förutsättning att mätningsbeställning har gjorts.
Måleriföretag kan välja digitalt alternativt pappersutskrift. Vid pappersutskrift får man räkna med normal postgång.

Väljs digitalt leveranssätt får ni tillgång till ackordsräkningen i samma sekund vår mätare är klar med den. Dessutom är det mer miljövänligt.

Om oss

Vi tar fram underlag för korrekta målarlöner och möjliggör för måleriföretag att öka sin effektivitet och konkurrenskraft. Våra tjänster är alltid tillgängliga på webben och våra mätare finns till hands för att hjälpa och utbilda våra kunder.

Kontakt

Besöksadress: Ringvägen 100

Postadress: Box 17144

104 62 Stockholm

Telefon 08-442 49 30

 Support

Vi hjälper dig gärna med frågor om mätningsuppdrag som hanteras på webbplatsen.


Frågor och svar

Om webbplatsen

Kontakta support