Målerifakta

  • Målerifakta
  • | [2008-04-15] Hur länge kan jag reklamera en ackordsräkning?

  • Målerifakta
  • | [2008-04-15] Hur länge kan jag reklamera en ackordsräkning?

Hur länge kan jag reklamera en ackordsräkning?

Enligt målarnas kollektivavtal kan du reklamera en ackordsräkning trettio dagar från det att den har levererats till dig. Vi rättar självklart räkningen även om den är över trettio dagar gammal. Men, då kan du inte ställa några skadeanspråk till oss.

Om oss

Vi tar fram underlag för korrekta målarlöner och möjliggör för måleriföretag att öka sin effektivitet och konkurrenskraft. Våra tjänster är alltid tillgängliga på webben och våra mätare finns till hands för att hjälpa och utbilda våra kunder.

Kontakt

Besöksadress: Ringvägen 100

Postadress: Box 17144

104 62 Stockholm

Telefon 08-442 49 30

 Support

Vi hjälper dig gärna med frågor om mätningsuppdrag som hanteras på webbplatsen.


Frågor och svar

Om webbplatsen

Kontakta support