Målerifakta


02 juli 2014

Vänd underskottsjobben till överskott

Målerifaktas ”Effektkollen” lanserades i april och fick ett enormt stort genomslag. Den visar bland annat att 16 % av branschens företag har för många underskottstimmar.  Ta hjälp av Effektkollen för att vända en negativ trend och minska underskottstimmarna.

Effektkollen är inte bara en koll utan även ett långsiktigt verktyg för att kunna förbättra företagets lönsamhet.

Vid jobb som ger underskott behöver målaren ställa sig följande frågor:

Kan jag ha bättre framförhållning?

Hur kan jag planera utförandet på ett mer effektivt sätt?

Vid jobb som ger underskott behöver företaget ställa sig följande frågor:

Befinner vi oss i rätt marknadssegment?

Är det en viss typ av objekt som ger underskott?

Har jag rätt kompetens?

Kanske är det så att dina målare är bra på reparation och underhåll, men att ni ständigt gör underskott på nyproduktion? Då kan det vara idé att se över jobben och kanske våga nischa sig på reparation och underhåll.

OBS! Återkom gärna till Effektkollen med jämna mellanrum, så kan du månad för månad följa hur dina strategiska val kan öka effektiviteten och på sikt även öka företagets lönsamhet. 

Behöver ni ytterligare kunskap om hur ackordsarbete fungerar och hur det kan bli ett positivt och effektivt redskap för både målare och arbetsgivare – kontakta gärna Målerifaktas informatörer.öppnas i nytt fönster


Om oss

Vi tar fram underlag för korrekta målarlöner och möjliggör för måleriföretag att öka sin effektivitet och konkurrenskraft. Våra tjänster är alltid tillgängliga på webben och våra mätare finns till hands för att hjälpa och utbilda våra kunder.

Kontakt

Besöksadress: Ringvägen 100

Postadress: Box 17144

104 62 Stockholm

Telefon 08-442 49 30

 Support

Vi hjälper dig gärna med frågor om mätningsuppdrag som hanteras på webbplatsen.


Frågor och svar

Om webbplatsen

Kontakta support